iBuild – член на камарата на строителите в България

„Ай билд“ ЕООД е горд член на Камарата на строителите в България и е регистрирана в Централния професионален регистър на строителите с удостоверение № I – TV 016485 за изпълнение на строежи Първа група – строителни обекти от трета до пета категория.